Gevaarlijke stoffen en VCA

Wetgeving 

ADR: Europese wetgeving m.b.t. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Het vervoeren, laden en lossen van ADR-goederen is aan strenge wetgeving gebonden en dit is logisch, gezien de ernstige gevolgen die incidenten met gevaarlijke stoffen met zich mee kunnen brengen. Helaas is niet elke ondernemer, chauffeur of crossdock-medewerker zich van deze serieuze gevaren bewust.  Verder schrijft art. 1.8.3. van het ADR-voor:

" Elke onderneming, waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, of met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu ".

Dit advies mag extern worden ingehuurd: Whale !

VCA: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Het VCA-certificaat is de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Moeite met het opstellen van een Risico Inventarisatie- en Evaluatie ? Begeleiding nodig richting Vca-certificering ? Bel Whale !

ADR en PGS 

Advies: Whale is aangesloten bij de VVA Vereniging van Veiligheidsadviseurs, lidnummer 51799618

Whale weet wat de eisen zijn om veilig en vertrouwd om te kunnen gaan met gevaarlijke stoffen tijdens wegtransport, en met betrekking tot opslag van gevaarlijke stoffen PGS 15. Aangesloten bij de VVA is Whale altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen in de wetgeving en kan u adequaat en tijdig adviseren en van de juiste informatie voorzien.

Vanaf 9 april 2018 is Whale in het bezit van VCA-VOL certificaat. 

Wat kan Whale voor u doen:

  • advies m.b.t. ADR-wet- en regelgeving en PGS 15 richtlijn
  • advies m.b.t. veiligheid, uitrusting, verpakking, stuwage, etikettering, documentatie, behandeling en opslag
  • uitvoeren ADR-audits en aandragen oplossingen ter verbetering
  • inrichten veilige werkomgeving
  • praktische en gerichte ADR- en PGS-training voor de werkvloer
  • samenstellen ADR-jaarverslag
  • Ondersteuning op weg naar Vca-certificering